Energie curată pentru un viitor curat

Recoltarea energiei soarelui pentru un viitor mai luminos

Energie regenerabila

Definirea surselor de energie regenerabilă

Energia regenerabilă este energia care este generată din procese naturale care sunt alimentate continuu. Aceasta include lumina soarelui, căldura geotermală, vântul, mareele, apa și diferite forme de biomasă. Această energie nu poate fi epuizată.

02

Plan de afaceri pentru centrala de energie solară de 100 MW în Strășeni, Republica Moldova

03

Energie solara

Energie regenerabilă - panouri solare

Lumina soarelui este una dintre cele mai abundente și disponibile resurse de energie ale planetei noastre. Cantitatea de energie solară care ajunge la suprafața pământului într-o oră este mai mare decât necesarul total de energie al planetei pentru un an întreg. Deși pare o sursă perfectă de energie regenerabilă, cantitatea de energie solară pe care o putem folosi variază în funcție de momentul zilei și de sezonul anului, precum și de locația geografică.

Energie Eoliana

Energie regenerabilă - Parc eolian

Vântul este o sursă abundentă de energie curată. Parcurile eoliene sunt o vedere din ce în ce mai familiară, contribuind din ce în ce mai mult la rețeaua națională. Pentru a exploata electricitatea din energia eoliană, turbinele sunt utilizate pentru a acționa generatoare care apoi furnizează electricitate rețelei naționale.

04